Devlet delikanlı olmalı

Nasıl ki bir insanı insan yapan o insanın karakteriyse, bir devleti devlet yapan da o devletin karakteridir.
O devlette yaşayan insanların çoğunluğunun karakteri bozuksa, karakteri oturmamışsa ve kişiliksizse, O devletin karakteri de bozuktur, oturmamıştır.
Ve yine bir devletin karakteri bozuksa, yani beş para etmez cinsindeyse, O devlette yaşayan halkın büyük çoğunluğu da tıpkı devlet gibidir, bozuktur.
Yani demem o ki halk devletine, devlette halkına benzer.
Çünkü devleti oluşturan ve kuran, yönetim şeklini belirleyen halktır, halkta belirlediği yönetim şekliyle yönetilir.
Devlet erkânı hırsızsa halkın büyük oranı hırsızdır.
Halk rüşvetçiyse devleti yönetenlerde rüşvetçidir.
Devleti yönetenler yalancıysa, halkı da yalancıdır.
Bir halk çıkarcıysa devlet de çıkarcıdır. 
Halk üçkâğıtçıysa, düzenbazsa, günahkârsa devleti de öyledir.
Ve yine bir halk pusucuysa kesinlikle devleti de pusucudur.
Hani deriz ya üzüm üzüme baka baka kararır, aynen öyle.
Halk devlete bakarak kararır, devlet halkına bakarak kararır.
Kötünün, çirkinin, yanlışın olduğu yerde masumiyet aranamaz.
Dürüstlük aramaz!
İyimserlik hiç aranmaz!
Sömürüye dayalı ülkelerin yönetiminde de zerrece masumiyet yoktur.
Herkesin birbirini sömürdüğü, herkesin bir birini kullandığı, herkesin bir birine çelme attığı, sırtına basarak yükselmeye çalıştığı, aşağıladığı bir sistemde masumiyetten söz edilemez.
Şimdi bunları niye yazdık?

Bildiğimiz şeyleri niye tekrarladık?
Şundan:
Pusu dedikte aklımıza pusuculuk geldi.
Devleti devlet yapan karakteridir demiştik ya!
Bir devlet kendi halkına pusu kuruyorsa, O devlet tam anlamıyla pusucu devlettir.
Bir örnek verelim:
Yollara radarlar, kameralar konuyor. Trafiği denetlemek, anarşiyi önlemek için.
Buraya kadar güzel!
Ama kalkıp kameraları kamufle ederse, çöp bidonlarının içine yerleştirirse bu tamamen pusuculuğa girer, kalleşliğe girer, çapulculuğa girer.
Amaç trafikte düzenini sağlamaktan çıkar, pusuya düşürerek yasal yoldan haraç toplamaya dönüşür, soyguna, talana dönüşür.
Devlet böyle olunca halkı geri kalır mı?
Halkta köşeyi dönmek için en yakınına, arkadaşına, komşusuna, mesai arkadaşına pusu kurarak cebindekini almaya, aşırmaya çalışmaz mı, çalışır.
Burada amaç trafik düzenini sağlamaksa eğer devlet harbi olmalı, delikanlı olmalı.
Önemli noktalara radarlar koymalı, halkını da kamera var diye mertçe uyarmalı, burada kamera var demeli.
Ama demiyor.
Neden demiyor?
Çünkü halkın devleti değil.
Bir devlet halkın devleti nasıl olur?
Halkın çıkarına çalıştığı zaman!
Bunun için önce neye bakacağız, bunu nasıl anlayacağız?
Yasalara bakacağız!
Yasalar düzeni sağlamak için yapılır.
Kimin düzenini sağlayacak?
Halkın mı yoksa sermayenin mi?
Yasalar halkın huzuru ve iyi yaşamasının yollarını açmak için yapılıyorsa o devlet halkın devletidir.
Çıkartılan yasalar işverenlerin lehine çıkartılıyorsa O devlet halkın devleti değil işverenlerin devletidir.
Bir halk sesini duyurmak için, hak aramak için yürüyorsa ve bir halk özgürlükler için sokağa çıkıyorsa ve devleti de halkına şiddetle saldırıyorsa o devlet işverenin devletidir.
Yani sözün kısası:
Bir devlet halkına pusu kuruyorsa O devlet ne merttir, nede halkın devletidir.
O halde halkın devleti mert olmalı.
O halde bir halk mert olmalı.
Çünkü halkı mert olanın devleti mert, devleti mert olanın halkı mert olur.
Bu böyle biline!
 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Asuman Arpak
Asuman Arpak - 7 ay Önce

Kadınları $ ÇOCUKLARI Kullanıp RANT Elde Edenlere Ne Denir? ¿

banner441

banner566

banner554

banner558

banner141

banner557

banner568