Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça / Bestekar

Kilis'li "Devlet Sanatçısı" Ünvanlı...

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça  / Bestekar

   1675 Yılında Yavaşça Süleyman Çelebi’nin tanzim ettiği Vakıfnamesi bulunan bir ailenin mensubu olarak 1 Mart 1926'da Kilis'te doğdu. Babası Kilis'li Şair Yavaşca’zade Sezai Efendi'nin oğlu Hacı Cemil Efendi, Annesi Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım’dır.

Kilis, Kemaliye İlkokulu (Hıncal ULUŞ ve Ahmet Taner KIŞLALI'nın okuduğu okul) ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı yatılı olarak Konya Lisesi'nde başlayıp, 2 ve 3. Sınıfları İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamlayıp 1945'de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'ne giriş imtihanını kazanarak Tıp Fakültesine başladı.1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yavaşca, İstanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniğinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil'in yanında Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu. Askeri hizmetini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde yapan Yavaşça, sırasıyla, Zeyneb Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi'nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini yapmış, 1969 yılında açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanına girmiş, imtihanı kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar adı geçen Hastanede Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaparak, bu hastanede olmayan Doğum Bölümünü kurmuştur. 1976 yılında da, boşalmış olan Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine naklen atanmıştır. Bu süreler içinde birçok Kadın-Doğum


Mütehassısları yetiştirmiştir. 1985 yılı 1 Ekim tarihinde aynı hastanenin Başhekimi olmuştur.

Prof. Dr. Yavaşça 1980 yılında Birleşik Amerika Baltimore şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi'nde "İdarecilik ve Aile Planlama Kurslarını" bitirmiştir.

Prof. Dr. Yavaşça’nın mesleki hayatı esnasında Tıp Dünyası, Şişli Hastanesi Bülteni, Zeynep Kamil Hastanesi Bülteni, Vakıf Gureba Bülteni, Haseki Tıp Bülteni, Sağlık Bakanlığı Bülteninde yayınlanmış 54 bilimsel neşriyatı bulunmaktadır. Birçok Ulusal ve Uluslararası sempozyumlara katılmış ve bildiriler sunmuştur.


Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça’nın musiki hayatı; doğduğu ve ailece bağlı bulunduğu Kilis'te küçük yaşlarda başlamış, daha 8 yaşındayken o sıralarda Ortaokulda hoca olan Zihni Çelikalp'ten Batı Mûsikisi keman dersleri almış, İstanbul'a gittikten sonra, Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Dr. Subhi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes'ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Dede Süleyman Erguner, Dr. Selahaddin Tanur, Hakkı Süha Gezgin, S.Ziya Özbekkan, Fehmi Tokay, İ.Hakkı Nebiloğlu, Salih Murat Uzdilek, Artaki Candan gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT Bünyesinde “Danışma, Denetleme ve Repertuar Kurullarında üyelik ve başkanlık dahil önemli görevler almış. 1967'den bu yana solistliği yanında Koro Yöneticiliği de(Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu ve Beraber Şarkılar)yapmıştır.

Ayrıca belirli zaman aralıklarıyla Türkiye Radyolarına alınan stajyerlerin hocalığını yapmış ve onların san'atçı olmalarını sağlamıştır. Bu faaliyetlerinin dışında Milli Eğitim Bakanlığının "Türk Musikisi Araştırma, değerlendirme ve İnceleme Kurulunda, Devlet Planlamanın 5. Beş yıllık Türk Musikisi Eğitimi Komisyonunda üyelik hizmeti vermiştir.Prof.Dr. Alâeddin Yavaşça, Türk musikisinde Devlete Bağlı ilk Konservatuarın kurucuları arasında yer almış, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Yönetim Kurulunda ve Öğretim Kadrosunda çalışmıştır. Konservatuar YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra, teşkil edilen "Danışma Biriminde" yer almıştır.

Prof.Dr. Alâeddin Yavaşça, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 19.03.1990 tarihli yazısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atanmış olup, sözü geçen konservatuar’ın Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı'nı sürdürmüştür. Ancak “”yaş haddinden emekli olanlar”için çıkartılan yasa dolayısıyla 2005 yılı Nisan ayı sonunda İ.T.Ü.D.K.’dan ayrılmış ve Haliç Üniversitesi’nde göreve başlamıştır.
Yavaşça’ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce Fahri Doktora Ünvanı verilmiş olup 1991 Yılında Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirilmiştir.
Ayrıca Prof.Dr. Alâeddin Yavaşça’ya çeşitli dallarda almış olduğu 200’ü aşkın ödülün yanısıra Türk Mûsıkîsine yaptığı önemli katkılar nedeniyle Müzik Dalında 2008 yılı "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" ve Sanat dalında 2010 yılı  "TBMM Üstün Hizmet Ödülü" de verilmiştir.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça’nın icracılığı yanında 2’si Kâr-ı Natık, 5’i Takım,1’i Ayin-i Şerif olmak üzere yapmış olduğu 646 adet bestede;33 form(Takım, Kar-ı Natık, Şarkı, Peşrev, Saz Semai,Medhal,Etüd,Marş,Divan,Çocuk Şarkıları,Mevlevi Ayin-i,İlahi vs.),74 makam,46 usûl kullanmış ve bu bestelerde 159 şairin güftesine yer vermiştir. Ayrıca 9 bestekâra ait 21 esere aranağme yapmıştır. Bestelerinin birçoğu radyo repertuarında yer almış, plak ve kasetlere okunmuştur.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, 1950'li yıllardan bu yana yurtiçi ve yurtdışı birçok konserler vermiş olup her yıl İstanbul Sanat Festivali Programlarında da muntazaman yer almakta ve konserler vermektedir. Yurtdışı verdiği konserler arasında iki defa Amerika Birleşik Devletleri'ne bazı kuruluşlarca davet edilmiş, bu iki davette 5 konser vermiştir. Bir kere de BBC'nin 1988'de Londra'da Quean Elizabeth Hall'de tertiplediği "Musiki Festivali"ne davet edilmiş, orada 3 konser vermiştir. Ayrıca Berlin'de, Köln'de, Hamburg'ta ve Aachen'da müteaddit konserler vermiştir.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça’nın bir Uzun Çaları (L.P.) 25 adet 78'lik taş plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur.CD Türk Musikisi Vakfı’na 1 adet CD ve kaset,Kilis Kültür Vakfı’na (Kilis’imin Bağları) 2 CD ve VCD, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’na 4 CD lik albüm , Cinuçen Tanrıkorur'la beraber yaptığı CD'ler, Yapı Kredi Bankasının Kültür Bölümünün çıkarttığı solo ve yönettiği korolara ait CD'leri ve TRT nin yapmış olduğu CD’ler vardır. Ayrıca arşivinde sanat hayatı boyunca seçilmiş eserlerden yaptığı icralardan oluşan 250 civarında CD bulunmaktadır.
Yavaşca, İstanbul Radyosunda önerisiyle kurulan ve çalıştırdığı Klasik Türk Mûsıkîsi Erkekler Korosu’nda hocaları Dr. Suphi Ezgi ve Sadettin Kaynak’tan aldığı ve kendisinin geliştirdiği klasik musiki repertuarından faydalanmak suretiyle; bugün Sinan Sipahi tarafından 39 CD de toplanan ve 40 nadide farklı makamlardan oluşan 47 klasik takımın icrasını sağlayarak Türk Mûsıkîsi arşivine kazandırmıştır.

Hakkında yazılan (Hasan Oral Şen’in yazdığı biyografik, Yılmaz Pamukçunun hazırladığı 1.cildi çıkan nota, Taner Çağlayan’ın kendisi için yazdığı şiirlerden oluşan şiir ve Yavaşça’nın güftelerinin bulunduğu; Ayten Yavaşça, Dr. Semra Özgün ve Sinan Sipahi’nin hazırladığı) 4 kitap ve kendisinin yazdığı “Türk Mûsıkîsinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri” adlı kitabı bulunmaktadır.

Nezihe ve Salime  Ablaları ile...

1952 Yılında “Tahir ile Zühre”, “Arzu ile Kamber” filmlerinin şarkılarını Müzeyyen SENAR ile birlikte okudu.
Ayrıca 1956 Yılında Sadi IŞILAY’ ın Türk Musikisi ile ilgili müziklerini yaptığı “Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrûkesi” adlı filminin şarkılarını okudu ve 1961 Yılında “Gönülden Gönüle” filminin hem film şarkısını yaptı hem de filmin şarkılarını okudu.
 Prof. Dr.Alaeddin Yavaşca’nın yetiştirdiği öğrencileri:
ERKEK SAN’ATÇILAR: Erol Bingöl, Erol Küçükyalçın, Ertan Ersoylu, Vedat Çetinkaya, Fethi Karamahmutoğlu, Hayati Günyeli, Sami Aksu, Faruk Salgar, Necmettin Yıldırım, Serhat Sarpel, Doğan Dikmen, Mehmet Şafak, Alp Aslan, Cengizhan Sönmez, Aytaç Ergen,  Bekir Ünlüataer, Ahad Uruk
KADIN SAN’ATÇILAR: Tülay Canik, Sevinç Tolunay, Perihan Boran, Safiye Filiz, Filiz Şatıroğlu, Hamiyet Turan, Esma Başbuğ, Asuman Aslım, Meral Mansuroğlu, Melihat Gülses, İlknur Elbisin, Nursaç Doğanışık, Çiğdem Kırömeroğlu, Umut Akyürek, Melda Kuyucu, Dilek Aktaşoğlu Türkan, Gül Yazıcı Göre, Selma Sağbaş, Meral Azizoğlu, Güler Basu Şen( son meşklerine katılan)

- Ümitsiz bir aşka düştüm, Ne günah etse açılmaz iki gönlüm arası, Nerde o günler nerde,
- Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar, Boğaziçi sen gönüller yatağı, Gönlümü aldın güzel,
- Ağlar Gezerim Sahili, Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok, Kimseyi böyle perişan etme,
- Rûhum su gelen yılda bile maziyi andı, Şen gözlerinle yüzüme bir baktın,
- Sarı mimozamsın sen benim, Gülen gözlerinin manası derin, Kimdir bu kadın saçları ak beni,
- Saçlarını yüzüne dökerek, Gönlümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün,
- Mavi gök mavi deniz, Ne bildin kıymetin, ne bildin kıymetim, Geçmesin günümüz sevgilim yasla,
- Bu şarkı sana ait sevgili dinle, Senden uzak günlerim zindan oluyor, Şimdi bahara erdim,
- Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır, Bana nasıl vazgeç dersin, bir garip aşığım ben
- Gözlerini gördüğüm an, Bu tatsız akşam saatinde (hatıralar) v.b. tanınan şarkılardan bazılarıdır.Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın Türk Musikisi konusunda bilimsel yazılarının yayınlandığı 
Kültür ve Sanat dergileri:


KÖK -   MUSİKİ MECMUASI – MIZRAP -  MUSİKİ ve NOTA MECMUASI

Çeşitli Gazeteler ve Ansiklopediler ayrıca ”Türk Musikisinde Kompozisyon ve beste Biçimleri” kitabı vardır.
Prof.Dr. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın hakkında yazıların bulunduğu
Basın Organları:
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Kim kimdir                         “
Türk Musikisi                     “                        (Yılmaz Öztuna)
Müzik ve Müzisyenler       “                        (Vural Sözer)
100 yıllık Türk Musikisi                                (Mustafa Rona)
Musikimiz Sözlüğü                                      (Avni Anıl)
Türk Musikisi Tarihi                                     (Dr.Nazmi Özalp)
San’atçı Doktorlar kitabı                              (Nermin Yörük)
Türk Musikisi Bestekârları Külliyatı              (Rahmi Kalaycıoğlu)               
TRT tarafından Dr. Alâeddin Yavaşça      (Hasan Oral Şen)   
“Alâeddin Yavaşça’nın Besteleri” 1. Cilt Kültür Bakanlığı yayını
Türk Müziğinde Doktor ve Eczacı San.      (Turhan Taşan)YAYIMLANAN KİTAPLAR

Alâeddin Yavaşça
Devlet sanatçısı Prof.Dr. Alâeddin Yavaşça, Türk sanat Müziğinin önemli besteci, icracı ve hocalarından biri olan ve müzik kariyerinin hemen hemen tümünü, elli yılını, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu çatısı altında geçirmiş bir sanatçımız. Dr. Yavaşça’nın çeşitli formlardaki bazı eserlerinin notaları ile, yine çeşitli dönemlerdeki icralarının yer aldığı CD ile desteklenen ve örneklenen kitap, sadece biyografik bir çalışma olmayıp, Türk Müziğinin son elli yılına ışık tutan önemli bir başvuru kaynağıdır. Hasan Oral Şen'in kaleme aldığı çalışma, niteliği ve içeriği itibariyle, gelecek kuşaklar için de sağlam bir kaynak oluşturacaktır.

TRT Yayımları 630 sayfa
Türk Musikisi'nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri Alâeddin Yavaşça
TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI 798 sayfa, 1.HAMUR, KARTON
Prof.Dr. Alâeddin Yavaşça’nın kaleme aldığı bu kitap, makam, usul ve nazariyat bilgisinde yeterli düzeye sahip olup, bestekârlık yolunda yeteneği ve hevesi olan müzisyenler için ışık tutacak teknik bilgiler vermek maksadıyla bütün formların nota örnekli analizi yapılarak yayımlanmıştır

Kitabın Adı: Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Besteleri I

Yazarı, Haz., Çev., v.b.: Alaeddin YAVAŞCA;
Hazırlayan: Yılmaz PAMUKÇU
Türü: Müzik, Basım: 1. Baskı, Basım Yılı: 2000,
Konu No: 781,6909561, Sayfa Sayısı: 1.cilt: 235 sayfa, nota,
Boyutu: 28 cm, Baskı Sayısı: 3000 adet
Yayın No: 2372, Dizi Adı: Sanat - Müzik Eserleri Dİzisi
Dizi No: 257-8, ISBN: 975-17-2387-6 tk.,                         
Kültür Bakanlığı yayımları


Alâeddin Yavaşça’nın uzun yıllar çalışarak oluşturduğu ve içerisinde; Saz eseri, Kar-ı Natık, Beste, Ağır ve Yörük Semai, Marş, destan, İlahi, v.b. birçok eserin bestesinin bulunduğu bu kitabı MÜZDAK yetkilileri siz müzik severler için düzenledi ve yayına hazır hale getirdi.
Mısralarla Gönlümdeki YAVAŞCA
Taner Çağlayan'ın Alâeddin Yavaşça için yazmış olduğu şiirlerden ve Sanatçı Dostların Yavaşça ile ilgili görüşlerini sunduğu kitap 191 sayfadan oluşuyor.

   PROF.DR. ALÂEDDİN YAVAŞCA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

  01. Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi Hizmet Ödülü 04.05.1973
  02. Pamukkale Altın Horoz Beste yarışmasında Altın Horoz 21.06.1973
  03. Milliyet Gazetesi Beste Yarışması "Ağlar Gezerim" 1974
  04. Ankara Jinekoloji Derneği (ihtisasda 25 Yılı Doldurma nedeniyle) 1980
  05. Yıldız Üniversitesi San'at Bayramı Münasebetiyle (Sempozyumdaki Bildiri için) 1983
  06. Ehl-i Kur'an Cemiyeti yararına verilen Konser dolayısıyla 1984
  07. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (6.5 Yıllık Hizmet Karşılığı) 1985
  08. Konya Selçuk Üniversitesi Sempozyum Bildirisi (Konu: Türk Mûsikisi) 1986
  09. Bakırköy Meslek Lisesi (Konferans Dolayısıyla) 23.05.1987
  10. TRT'ye yapmış olduğu 37 yıllık hizmet karşılığı 17.01.1987
  11. Konya Selçuk Üniversitesi (Musikiye Katkıdan Dolayı) 03.05.1987
  12. Boğaziçi Mûsîki Vakfı Şeref Kurulu Üyesi Olarak 19.12.1987
  13. İzmir Tabibler Odası Hizmet Karşılığı 02.03.1988
  14. Bursa Mûsîki Cemiyeti tarafından 1990
  15. İTÜ. Türk Mûsîkisi Devlet Konservatuarı (1975- 1990 Kurucu üye olmak nedeniyle) 1990
  16. Milliyet Gazetesi Sevilen Şarkılar Yarışması (Bir Garip Aşığım Ben) 1990
  17. Haseki Hastanesi Başhekimlik Hizmeti nedeniyle Nisan1990
  18. Siirt İli Kültür Derneği Siirt Valisi Eliyle 1990 Veysel Karani Beste Ödülü 24.05.1990
  19. Samsun Musiki Cemiyeti (Musikiye Hizmet) 17.11.1990
  20. Bursa Belediyesi Konservatuarı (Musikiye Hizmet) 1990
  21. Kilis Belediyesi (Bir Park'a isminin verilmesi), 1990

Dr. Alâeddin Yavaşça Yök tarafından İ.T.Ü. TSM Devlet Konservatuarı'na Profesörlüğe atandı. Bunlar dışında, çeşitli Lions ve Lioness Dernekleriyle Rotary Kulüplerinde, Türk-Alman Dostluk Derneğinde, Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneğinin yapmış olduğu, Konuşmalardan aldığı ödüller, vb... 1990Yavaşca, 10 Ekim 1991'de Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirildi.  
  22. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce Fahri Doktora 26.05.1992
  23. Samsun Kültür ve San'at Derneği onur üyeliği 1992
  24. Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı Katkı Ödülü 1992
  25. Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Koruma ve Yaşatma Derneği, Katkı Ödülü 1993
  26. TRT Genel Müdürlüğü, Türk Müziğine Katkı ve Hizmet Ödülü
  27. Kilis Eğitim Vakfı, Üstün Hizmet ve Yardım Ödülü 1994
  28. Mersin Bahçelievler Mûsîki Derneği Onur Üyeliği 1994
  29. Cerrahpaşa Tıp Fak. Türk Mûsîkisi Korosu Hizmet ve Şükran Ödülü 1994
  30. Aachen, Türk- Alman Dostluk Cemiyeti Onur Belgesi 1994
  31. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Belgesi 1995
  32. Hacettepe Üniversitesi Gönül Dostları Kulübü Hizmet ve Onur Ödülü 1995
  33. İstanbul Erkek Lisesi Mezuniyeti 50. Yıl Ödülü 1995
  34. Kilis Kültür Derneği Genel Merkezi (Ankara) Onur Üyeliği 1995
  35. Eskişehir Halk Eğit. Merk. TSM. Korosu Şükran ve Onur Üyeliği 1995
  36. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1995
  37. Hacettepe Üniversitesi Takdir ve Şükran Ödülü 1996
  38. Hacettepe Üni. Dede Efendi'nin 150. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle yapılan müzikli söyleşiye katkı ve şükran ödülü 1996
  39. İskenderun Musiki Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1997
  40. Lions Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1997
  41. Malatya Mûsîki Cemiyeti (İlgi ve Katkı Ödülü) 1997
  42. Dede Efendi'nin 150'nci ölüm yıldönümü münasebetiyle Samanyolu TV'den naklen verilen konser için ödül 1997
  43. YOYAV "Yoksullara Yardım Vakfı" (Kilisteki Baba Evini yoksul çocukların yetiştirilmesi için  Vakfa hibe etmesi dolayısıyla) 1997
  44. MÜZDAK "Hayat Boyu Başarı Ödülü" 1997
  45. İstanbul Musiki ve Kültür Derneği "Üstün Hizmet Ödülü" 1998
  46. Kartal Belediyesi "Türk Kültürüne Hizmet ve Katkı Ödülü" 1998
  47. Konya Valiliği ve Selçuk Üni. Rektörlüğü "Cumhuriyetin 75.Yılı münasebetiyle 1998 Türk Müziği Etkinliklerine Katkıdan" 1998
  48. YOYAV Hizmetlerime Katkıdan 1998
  49. Türk Mûsikisi Vakfı "Türk Musikisine 50 yılı aşan Hizmet ve Katkı" 1998
  50. YOYAV için bestelediğim marş dolayısıyla ödül 1998
  51. Cumhuriyetin 5'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyetle yetişen ve besteleriyle Türk Kültürüne hizmetten dolayı   Balıkesir Vilayetince verilen ödül 1998
  52. Kilis iline sosyal ve Kültürel kalkınması yolunda katkıdan dolayı Kilis Valiliğince verilen ödül 1998
  53. Kilis Vakfına gösterilen ilgiden dolayı Kilis Vakfı Başkanlığı'nın verdiği ödül. 1998
  54. Kilis Valiliğince ‘Atatürk’ün Kilis’e gelişinin 80. yılı ve Cumhuriyetin İlanının 75.yılı tertibine katkıdan 1998
  55. Zeynep Kamil Hastanesi Klasik Türk Musikisi korosuna katkıdan 1998
  56. SAMDER "Sağlık Mensupları Derneği" "Hizmet Ödülü" 1999
  57. Kayseri Erciyes Üniv. Rektörlüğünce verilen San'ata Hizmet Plaketi 1999
  59. Nazilli Belediyesi "Türk Musikisine Hizmet Ödülü" 1999
  60. Samsun Valiliği Türk Mûsikisi
  61. Lions İnternasyonal "Türk Kültür ve Üstün Hizmet Ödülü" 1999
  62. Türk Tabipler Odasından (Tıp Fakültesinden Mezuniyetinin 50.Yılı münasebetiyle) 1999
  63. Berlin Türk Mûsikisi Konservatuarı’nın kuruluşuna katkıdan 2000
  64. Kıbrıs Girne Belediyesi "Türk Sanat Musikisine Hizmet Ödülü 2000
  65. Çamlıca Musiki Derneğinin ‘Üstün Hizmet ödülü ...2001 ‘
  66. Mersin Rotarien'lerden "Türk Kültürüne Hizmet Ödülü" 2001
  67. İstanbul Kilis Kültür Vakfına yardımdan 2001
  68. Gaziantep Üniversitesi'nden "Türk Musikisine Hizmet Ödülü" 2001
  69. Kilis Üniversitesi Temel Atmaya Katkıdan dolayı "Kilis Belediye Başkanlığından" 2001
  70. Kilis Üniversitesi Temel Atmaya Kuruluşuna katkı "Kilis Valiliğinden" 2001
  71. Fevziye Mektepleri Vakfı, Okul Aile Birliği Ödülü 2001
  72. Türk Edebiyat Vakfı'ndan "Türk Kültürüne Katkı Ödülü" 2001
  73. Beşiktaş Musiki Derneği "Yavaşça Gecesi" "Vesile Ödülü" 2001
  74. Girne Belediyesi'nden "Unutulmayan Bestekarlar Anısı Ödülü" 2001
  75. Kültür Bakanlığı "Konya Kült. Ve Turizm Derneği"nden Ödülü" 2001
  76. Gaziantep Türk Musikisi Derneğine Onursal Üyelik 2001
  77. TKHV- Türk Kültürüne Hizmet Ödülü 2001
  78. Çamlıca Musiki Derneğinin ‘Üstün Hizmet ödülü... 200l ‘
  79. Kilis Üniversitesi ‘Fen ve Edebiyat Fakültelerinin yaptırılmasında 2001  
  80. İstanbul Kilis Kültür Vakfına yardımdan 200l
  81. ’50.san’at yılı’ şöleni dolayısıyla Kültür Bakanlığı ödülü 200l
  82.     “      “       “       “           “   Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ödülü 200l
  83.     “      “       “       “           “   İ.T.Ü.  Rektörlüğünce ödül 200l
  84. İstanbul Tabib Odası’nca “Meslekte 50.yıl plaketi 2002  
  85. Gönül Tuna Musiki Derneğince “Üstün hizmet plaketi .2002
  86. Sameder “Sağlık Mensupları Derneğince”Meslekte 50. yıl ödülü  2002
  87. Engürü Musiki derneğince eserlerimden hazırlanan  konserden plaket 2003 
  88. Kıbrıs Magosa’da Beste Yarışması Jüri Başkanlığı plaketi 2003
  89. Yeditepe Üniversitesinde Ahenk Topluluğun hazırladığı YAVAŞCA’ YA Saygı gecesinde plaket 2003
  90. Şişhane Lions’ların davetiyle tertiplenen “Türk Müziğinde yozlaşma sebepleri” konulu konferans nedenıyle plaket 2003
  91. İst.Türk Edebiyatı Vakfında (Musiki Akımları) konulu konferans nedeniyle Plaket 2003
  92. Fırat Üniversitesi Rektörlüğünce Türk Musikisi Bölümünün hazırladığı konser ve Fahri Doktorluk tevcihi             
  93. İ.T.Ü’de Kullanılan Form’lar konusunda Panel’de konuşma nedeni ile plaket 2003          
  94. Çorum Valiliği himayesinde Çorum Belediyesine bağlı Çorum Korosu eşliğinde tertiplenen konser ve Çorum Belediyesince;   saygı sembolu olarak Hemşerilik beratı tevcihi 2003
  95. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünün davetiyle, Üniversiteye bağlı T.S.M. Korosunun eserlerinden oluşan    konser nedeniyle plaket 2003
  96. Galata Mevlevihanesi’de Acem Makamındaki  ayinin mutrıp,ayinhan ve semazenlerle icrası nedeniyle plaket 2003
  97. Bursa Belediyesi’nce tertiplenen beste yarışmasında Jüri Başkanlığı nedeniyle plaket 2003
  98. Berlin Konservatuarı’nın kuruluşunun 5. yıldönümü etkinliklerine destek nedeniyle plaket 2003          
  99. TRT TV2 programında röportaj nedeniyle plaket 2003
100.10. İst. Türk Müziği günlerinde verilen hizmet ödülü 2003
101. Küçükçekmece Musiki Derneği Özel Gala 2 konserine bestekar olarak 2003 plaket              
102. TRT TV5 Canlı sohbet nedeniyle plaket 02.11.2004
103. Bilgi Üniversitesinde Konferans nedeniyle plaket 04.11.2004
104. Samanyolu TV de sohbet                 “            “         20.11.2004
105. TRT 1de Sohbet                               “            “         22.11.04
106. TRT Ankara Müzikli sohbet              “            “         29.11.2004
107.   “     TV2 de canlı yayın                   “            “          06.11.2004
108. Konya Selçuk Üniv.seminer             “            “         15-18.12.2004     
109. İ.T.Ü Dev.Konservatuarında konfe.  “           “          28.12.2004
110. TRT TV ınt A.Yavaşca belgeseli
111. Sakarya Üniversitesinde Konferans nedeniyle plaket 03.03.2005
112. Kanal  6. da öğrenclerle konser                 “              “        10.03.2005
113. Magazin SHOW’dan Hayat boyu onur ödülü                     14.03.2005
114. Göksu Rotaryenler’de sohbet nedeniyle plaket                 20/03/2005
115. Yıldız Teknik Üniv.’de    “           “              “                        24.03.2005
116. Kilis’de A.Yavaşcanın büst açılışı  “           “                       03-06.04.2005    
117. Çorum Belediye’si tarafından Fahri Hemşerilik beratı 11-14.05.2005
118. Çorum’dan ATV televizyon programına katılma   12.05.2005
119. Ankara Kilis Yardımlaşma Derneğinde konser plaketi 20-22.05.2005     
120. TRT TV de Çinuçen Tanrıkorur için program yapımı plaketi 18.05.2005
121. Sıvas Belediye’since saygı gecesi nedeniyle plaket    24-29.05.2005
122. Radyo 4 de canlı program  nedeniyle plaket     20/05/2005
123. Kadıköy Belediyesi’nden yaşam boyu onur  ödülü   07.06.2005
124. Bodrum kalesinde Saygı gecesi  nedeniyle plaket   16.06.2005
125. Topkapı Sarayında Konser nedeniyle  plaket    20.11.005
126. Adana Öğretmenler Korosunda Konser ve Sohbet 30/11-06.12.2005
127. Kültür Bakanlığı Beste Yarışmasında Jüri Başkanlığı     15 – 22.12.2005
128. Aşiyan Musiki Derneği saygı gecesi nedeniyle plaket 03.01.2006
129. Mersin Belediyesi Koservatuarında saygı gecesi  “02-05.03.2006
130. Taksim Roteryanlar Yavaşca’nın doğum günü için saygı gecesi plaket 2006
131. İst. Büyük Şehir Belediyesince Feshanede tertiplenen Panel  12.03.2006
132. Ankara’da Gökçe Karataş Vakfı tarafından onur ödülü  22.03.2006
133. Boğaziçi Üniversite Korosu”Yavaşca 80 yaşında” kutlama konseri ve sohbet 27.03.2006
134. Hastane Dergisi tarafından Tıp Bayramı nedeniyle hastane idareci doktorlar adıyla plaket   06/04/2006
135. İst. Dev. Türk Müziği Topluluğu’nun Dolmabahçe Sarayında Alaeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser ve plaket    töreni 06/04/2006  
136. Küçükçekmece Musiki Dern. Erol Ünal yönetiminde AKM’de Dr. Alaeddin Yavaşça konseri ve plaket töreni 04/06/ 006
137. Küçükçekmece Musiki Derneği Erol Ünal yönetiminde Yeni Besteler 2006 nedeniyle plaket  14/01/2007
138. İbnülemin Mahmut Kemal hakkında Kubbe altında konferans 04.02.2007
139. CRR’de Doğan Dikmen İdaresinde Dr. Alâeddin Yavaşça’nın klasik eserlerinden oluşan konser 17.02.2007
140. Yeditepe Üniversitesi Konser Salonunda Mithat Özyılmazel idaresinde Dr. Alâeddin Yavaşça eserlerinden oluşan konser 18.02.2007
141. Trt (İstanbul-radyo) Doğan Dikmen’le radyo sohbeti 22.02.2007
142. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın doğum günü sebebiyle Nazire Savran ve Bekir Ünlüataer tarafından verilen konser 25.02.2007
143. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi tarafından Fahri Doktora verilmesi 01.03.2007
144. TRT TV 2 de Sohbet Programı 06.03.2007
145. Trt (İstanbul –radyo) Doğan Dikmenle müzik sohbeti 07.03.2007
146. Ankara Eczacılar Derneği Tahir Aydoğdu yönetiminde Dr. Alaeddin Yavaşça eserleri konseri ve plaket 17.03.2007
147. Ankara Teknik Üniv. Mezunları derneğinde konferans 24.03.2007
148. Bursa Belediye Konservatuarı Erdinç Çelikkol yönetiminde Dr. Alaeddin Yavaşça eserlerinden oluşan konser ve plaket 08.04.2007
149. Beşiktaş Belediye’si tarafından İBB’ nin onayı ile 42 yıldır oturmakta olduğu sokağa Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça isminin verildiği Tören 19.04.2007
150. Dr.Adnan Çoban yönetiminde Dr. Alâeddin Yavaşça eserlerinden oluşan konser 06.05.2007
151. Kilis YOYAV Derneği Kermes açılışı ve plaket 10.05.2007
152. İzmir Turgutlu Belediyesi Dr.Alaeddin Yavaşça eserlerinden oluşan konser ve plaket 18.07.2007
153. Kilis 7 Aralık Üniversitesinde açılış konferansı ve ilk ders verilişi 21.09.2007
154. İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Aylin Şengün yönetiminde Dr. Alaeddin Yavaşça’ya Saygı Konseri ve plaket verilişi 19.10.2007
155. Almanya Berlin Türk Müziği Konservatuarında öğrencilere konferans 22.10.2007
156. İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun kuruluşunun 20.yılında kurucusu olan Dr. Alaeddin Yavaşça’ya plaket töreni 26.11.2007
157. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Yahya Kemal Beyatlı’nın ölüm yıldönümü dolayısıyla güftelerinden bestelenmiş konsere solist olarak katılması ve Rektör tarafından verilen plaket 02.12.2007
158. CRR’de Yahya Kemal Güftelerinden Bestelerinde Yavaşça etkinliği solist Alâeddin Yavaşça 05.12.2007
159. Altunizade Kültür Merkezi’nde “Yaşayan Besteciler” serisinde Alâeddin Yavaşça’ya Saygı gecesi Panel ve İbrahim Şirin’in hazırladığı Yavaşça eserlerinden örnekler 14.12.2007
160. Kültür Ocağı Vakfı’nın hazırladığı Besteden İcraya Türk Musikisinin zirvelerine uzanan bir başarı öyküsü Alâeddin Yavaşça   adına yapılan etkinlik 29.12.2007
161. Kubbealtı Vakfınca hazırlanan sohbet toplantısında Musikimizle ilgili düşünceler hakkında Osmanlı ve Musiki konulu sohbet    12.01.2008
162. Bursa Devlet Korosu’nun Sadettin Kaynak ölüm yıldönümü programına danışman olarak Alâeddin Yavaşça’nın katılımı   06.02.2008
163. İzmit Büyükşehir Musiki Derneği’nin Şef Erdinç Çelikkol yönetiminde Alâeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konseri ve plaket.   26.04.2008
164. Tevfik Soyata Yönetiminde DSİ Türk Müziği Korosu tarafından verilen Yavaşca eserlerinden oluşan konser ve plaket.    02.05.2008
165. Yıldız Teknik Üniversitesi “Cumhuriyet Korosu”nun Alâeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser. 06.05.2008
166. İzmir Turgutlu Belediyesi Korosu Şef. Halil İbrahim Yüksel yönetiminde Alâeddin Yavaşca eserlerinden oluşan konser ve   plaket. 03.09.2008
167. Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu’nun Aylin Şengül idaresinde İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde verilen konsere solist olarak katılım ve Sadettin Kaynak’ın Atatürk için bestelediği Evcara eserinin icrası. 31.10.2008
168. Barış Manço Kültür Merkezi’nde Kadıköy Belediyesi’nce tertiplenen konferansla “Atatürk” konulu sohbet.  05.11.2008
169. Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuarı Arşiv Bölümüne İsim verilmesi, Yavaşça eserlerinden oluşan konser,  Konservatuar öğrencileriyle sohbet ve Afyon Valisi Haluk İmga tarafından verilen Plaket. 27-28 Kasım 2008
170. TRT 2 ‘de Müzik dalında verilen 2008 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü için Haşmet Topaloğlu tarafından Hazırlanan “Kültür Sanat”programında canlı sohbet. 05.11.2008
171. TRT 2 ‘de Müzik dalında verilen 2008 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü için“Göz Önünde”programında canlı    sohbet. 30.11.2008
172. 29 Ekim 2008 tarihinde verilen Müzik dalında 2008 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü töreni. 04.12.2008

173. Müzik dalında alınan Cumhurbaşkanlığı 2008 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü dolayısıyla Haliç Üniversitesi tarafından verilen   plaket ve Alâeddin Yavaşça eserlerinden oluşan konser.  24.12.2008
174. Müzik dalında alınan Cumhurbaşkanlığı 2008 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü dolayısıyla İTÜ Konservatuarı tarafından verilen   plaket. 25.12.2008
175. Bahçeşehir Musiki Derneği'nin Cengizhan Sönmez Yönetiminde Alâeddin Yavaşça 60.Sanat Yılı konseri ve plaket. 24.01.2009
176. Müzik dalında alınan Cumhurbaşkanlığı 2008 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü dolayısıyla Kilis Vakfı tarafından verilen plaket ve Kilis Valisi Turhan Ayvaz tarafından verilen ödül resmi. 25.01.2009

Dönemin Kilis Valisi Turhan AYVAZ  ve Alaeddin YAVAŞÇA


177. İTÜ tarafından “Fahri Doktor” ünvanı verilmesi. 10.02.2009
178. Müzik dalında alınan Cumhurbaşkanlığı 2008 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü dolayısıyla İstanbul Erkek Lisesi tarafından verilen plaket. 12.02.2009
179. Atatürk’çü Düşünce Derneği’nin Kadıköy’de düzenlemiş olduğu konferansta “Atatürk’ün Türk Müziğine bakışı” ile ilgili sohbet. 21.02.2009
180. Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından Fahri Doktora verilmesi. 14.03.2009
181. Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2009-2010 Akademik Yılı Açılışı 16.10.2009
182. GAGİAD (Gaziantep Genç İşadamları Derneği) ‘nin  ” Sanat” dalında yapmış olduğu başarılı çalışmalar neticesinde vermiş olduğu ödül. 16.10.2009
183. 10 Kasım Atatürk'ü anma dolayısiyle Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Nuriye Eracar yönetiminde     yapılan "Atatürk ve Mûsıkî" adlı sohbet. 10.10.2009
184. Kültür Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun Hz. Mevlana’yı anma 736.vuslat yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Güftesi Mevlana’ya Bestesi Yavaşca’ya ait Acem Ayin-i şerif’in icrası ve Plaket 17.12.2009
185. Yeditepe Üniversitesi’nde Şef Adnan Mungan Yönetiminde Dostlar Mûsıkî Topluluğu’nun Yavaşca’ya  Saygı Konserinde     Plaket  31.01.2010
186. Miami-Pompana Beach-Ft.Landerdale’de Yavaşça’nın İ.Ü.Tıp Fakültesi 1950-51 mezunu arkadaşlarının Türk Musıkisi    çalışmaları ve çeşitli faaliyetlerde bulunma maksadıyla yapmış oldukları “Türk Evi” nin açılışı; açılıştan sonra koronun konseri,    söyleşi ve Yavaşça’nın vermiş olduğu mini konser. 14.02.2010
187. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin Senatosunun aldığı kararla 2010 yılını "Prof.Dr. Alâeddin YAVAŞCA Yılı" ilan etmesi.24.02.2010
188. TRT’’nin Yavaşca için yapmış olduğu 2 adet CD’nin Trt Müzik Dairesi Başkanı Deniz  Çakmakoğlu tarafından doğum gününde         takdimi.01.03.2010
189. TRT Müzik’te Şef Vahit Anadolu yönetiminde canlı yayınla Yavaşça’nın doğum günü dolayısıyla verilen konser ve konser sonrası kokteyl.  01.03.2010
190. TRT Nağme’de Yavaşça’nın katıldığı doğum günü sebebiyle yapılan program. 05.03.2010

191. Harbiye-Ramada Otel’de Onursal Başkanı olduğu Kilis Vakfı tarafından düzenlenen “Alâeddin Yavaşça’ya Saygı Gecesi”nde İstanbul Valisi Muammer Güler’in verdiği Onur Plaketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Kilis Vakfı   Başkanı Yaşar Aktürk tarafından verilen plaket.08.03.2010

Yaşar AKTÜRK Alaeddin YAVAŞÇA'ya ödülünü sunarken

192. Elazığ Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı Korosu'nun Şef Dr. H.Cihat Örter'in bestelediği ve yönettiği    "Alâeddin Yavaşça Senfonisi" ayrıca Şef  Yrd.Doç. Güldeniz Ekmen Agiş yönetiminde "Alâeddin Yavaşça   eserlerinden Seçmeler" konserlerinin icraları. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. A.Feyzi Bingöl'den Plaket.   08.04.2010
193. K.çekmece Musiki Derneği tarafından Şef Erol Ünal yönetiminde Yeni Besteler 2009 nedeniyle  verilen plaket. 18.04.2010
194. YOYAV Kilis şubesinin 2010 yılı Kermes açılışı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla ilan edilen “2010 Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Yılı” etkinlikleri kapsamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile YOYAV işbirliği çerçevesinde verilen “Vakıf ve Vakıf İnsan Ödülü” ve “Vakıf ve Vakıf İnsan Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça” konulu toplantı.03.06.2010
195. Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı verilen plaket. 04.06.2010
196. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla ilan edilen “2010 Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Yılı” etkinlikleri kapsamında Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’ya Rektör Prof.Dr. İsmail Güvenç tarafından “Onur Ödülü” verilmesi.04.06.2010
197. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda “2010 Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Yılı” etkinlikleri kapsamında Kilis Mûsıkî Derneği eşliğinde Solist Arzu Şahiner tarafından Yavaşca eserlerinden oluşan konser, “İİBF Alâeddin Yavaşça Özel Sayısı”nın Vali Turhan Ayvaz tarafından takdimi ve Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça tarafından verilen“Atatürk ve Musiki” konulu konferans.04.06.2010
198. Kilis Valiliği,Kilis Milletvekili Hasan Kara ve Konya Milletvekili  Sami Güçlü'nün aday göstermeleri sonucu Sanat   dalında yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı TBMM Başkanlığı'nca verilen "2010 TBMM Üstün Hizmet Ödülü" .15.07.2010
199. Bursa Büyükşehir Belediyesi -Kültür A.Ş. ve Sanat Yönetmenliğini Cüneyt Bayraktar'ın yaptığı Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu  işbirliğiyle "Üstadlara Saygı Programı" çerçevesinde, Kültür A.Ş.Sanat Yönetmeni Barış Güleç'in anlatımında gerçekleşen "Konser-Söyleşi" ve Plaket.(Solistler:Filiz Bayraktar ve Hakan Özlen)15.10.2010
200. İstanbul-Şişli Osmanoğlu Hastanesi'nin "Geleneksel Lâleli Gecesi" etkinlikleri kapsamında verilen "Atatürk ve Mûsıkî" adlı konferans ve Hast.Yön.Kurulu Başkanı Dr. Salih Osmanoğlu adına verilen Plaket. 03.11.2010

201. Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yıldönümü dolayısıyle YOYAV ve Kilis Yardımlaşma Derneği’nin Ankara’da ortaklaşa düzenledikleri kutlamada YOYAV tarafından Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’ya verilen şükran plaketi. 07.12.2010
202. İçinde bulunduğumuz yılın Kilis 7 Aralık Üniversitesi  Senatosu’nun aldığı kararla ilan edilen “2010 Prof.Dr. Alâeddin Yavaşça Yılı” olması dolayısıyla Akatlar Kültür Merkezi'nde;Ayten Yavaşça tarafından eşi ile beraberliklerinin 50.yılı şerefine proje ve organizasyonu kendisine ait olan,Beşiktaş Belediyesi'nin "Ustalara Saygı" ve Kilis Vakfı'nın gelenekselleştirdiği "Alâeddin Yavaşca'ya Saygı"  adları altındaki katkılarıyla:Yavaşça şiirlerinin Ebru ve Hat sanatı ile birleştirilerek gerçekleştirilen sergi, Nuriye Eracar'ın sunuculuğunda Yavaşça’yı dostlarının anlattığı konuşmalar ve Nesrin & Çetin Körükçü’nün Haliç Üniversitesi öğretim görevlileri vede öğrencilerinin sazları eşliğinde gerçekleştirdiği mini konser.(Etkinlik sonrası Ayten Yavaşça,Dr.Semra Özgün ve Sinan Sipahi'nin yayına hazırladığı Bakırköy Mûsıkî Konservatuarı Vakfı'nın desteğiyle basılan Yavaşça’nın 102 şiirinin yer aldığı kitap ile Sinan Sipahi'nin arşiv çalışmalarından hazırladığı,birinde güftelerinin kendisine birinde de eşi Ayten Yavaşca’ya ait olan Alâeddin Yavaşca'nın seslendirdiği 2 cd dağıtılmıştır) 20.12.2010

203. Sadeddin Kaynağ'ın ölümünün 50.yılı dolayısiyle Yavaşca'nın onur konuğu olarak katıldığı Rize-Derepazarı Kaymakamı Ali İkram Tuna'nın öncülüğünde ve Rize valiliğince de desteklenerek düzenlenen etkinlikte: Kaynağ’ın isminin baba memleketi olan Derepazarı'nda bir bulvara verilmesi, Rize İ.Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Yavaşca'nın konuşmacı olarak katılması ve Rize Valisi Seyfulah Hacımüftüoğlu tarafından verilen Plaket.(Etkinlik çerçevesinde TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçıları Güler Basu Şen ve Sefer Karabük tarafından Sadettin Kaynak eserlerinden oluşan konser verilmiştir.03.02.2011
204. Kanal 24 de Dr. Adnan Çoban'ın Sadeddin Kaynak'ın ölümünün 50 yılı dolayısıyla hazırladığı "Bizden Nağmeler" adlı programa katılım.   20.02.2011
205. Eserlerinin telif haklarını da içeren mirasını vasiyet yolu ile TEGV’e bağışlaması dolayısiyle TEGV tarafından Yapı Kredi Bankası ve İBB desteğiyle CRR Konser Salonunda düzenlenen konser sonrası TEGV Onursal Başkanı Suna Kıraç adına İnan Kıraç tarafından verilen plaket. Nuriye Eracar'ın sunuculuğunu yaptığı konserde Dr.Adnan Çoban,Adnan Mungan,Çetin Körükçü,Çiğdem Yarkın,Güzin Değişmez,Mustafa Doğan Dikmen,Münip Utandı ve Nesrin Körükçü solist ve korist olarak yer aldılar.Konser sonrası TEGV ve Yapı Kredi Bankası tarafından gece için dağıtılmak üzere basılan Ayten Yavaşca,Dr. Semra Özgün ve Sinan Sipahi tarafından yayına hazırlanan Yavaşça’nın "Gönülden Gönüle" adlı güfte kitabı ve Sinan Sipahi’nin hazırladığı "Güftelerinde Besteleriyle Alaeddin Yavaşça adlı CD ve Alaeddin Yavaşça adına özel olarak bastırılan posta pulu dağıtılmıştır.Ayrıca Kilis Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı M.Yahya Efe ve YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş Yavaşça’ya şükran plaketi vermişlerdir.01/03/2011
206. Kanal 24 de Dr. Adnan Çoban'ın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hazırladığı "Bizden Nağmeler" adlı programa katılım.13.03.2011
207. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.M.Bilgin Saydam tarafından İstanbul Üniversitesi'nin  184.Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında verilen plaket ve Dr.Adnan Çoban'ın Yavaşca'nın eserlerinden verdiği mini konser.14.03.2011
208.TRT Müzik kanalında Faruk Salgar ve Ayşe Engin Aslanca’nın sunduğu "Radyo Günleri" programına Ayten Yavaşca ile katılım. Canlı olarak yayınlanan TV programına Dilek Türkan ve Çiğdem Yarkın misafir sanatçı olarak katkı sağlamışlardır.05.04.2011
209.ESKADER (Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği) tarafından "Türk Müziğine Katkılarından Dolayı" verilen "Üstün Hizmet Ödülü" 16.04.2011
210.Kurucuları arasında Av.Cemâleddin Yavaşça’nın da bulunduğu İlim Yayma Vakfı'nda "İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal"hakkında verilen  konferans ve İlim Yayma Vakfı'na bağlı İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal yurdu öğrencileriyle yapılan sohbet.Konferans sonrası Vakıf Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından plaket verilmiştir.18.04.2011
211. Kilis Alâeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı.08.05.2011
212. Eskişehir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu'nun Hilal Dürüktaş yönetiminde Alâeddin Yavaşca eserlerinden (Ayten ve Alaeddin Yavaşca anlatımında)gerçekleştirdiği "Konser-söyleşi" ve konser sonrası  Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. İlhan Özgüneş tarafından verilen plaket. 28.05.2011 

BESTELENEN  ESERLERLE  İLGİLİ  GENEL  BİLGİLER

BESTE Sayısı  633 
Kullanılan MAKAM Sayısı   74   
Kullanılan USUL Sayısı  28   
Güfte alınan ŞAİR Sayısı  149   
Kullanılan FORM Sayısı  33   
KAR-I NATIK Sayısı  2
 Dügah ve Segah  
TAKIM Sayısı  5
 Rahat-ül Ervah, Evcara, Dügah,
Şehnaz ve Hisar
Kullanılan Makam
Acem 4  Muhayyer Sünbüle 1 
AcemAşiran 13  Müstear 4 
AcemKürdi 5  Neva 2 
Arazbar 1  Neveser 1 
Arazbar Buselik 2  Nihavend 66 
Bestenigar 4  Nihavend-i Kebir 1 
Beyati 10  Nikriz 4 
BeyatiAraban 5  Nişabur 1 
B.Araban Kürdi 1  Nişaburek 1 
Buselik 7  Nühuft 1 
Dilkeşhaveran 3  Pesendide 2 
Dügah 6  Rahat-ül-ervah 5 
Evcara 8  Rast 45 
Evç 4  Saba 14 
Evç maye 6  Saba-Kürdi 1 
Ferahfeza 3  Sazkar 2 
Ferahnak 6  Segah 24 
Gerdaniye 4  Segah maye 2 
Gerdaniye Buselik 2
 Sipihr 2 Gülizar 1
 Sultanıyegah 10 
Hicaz 56  Suzidil 5 
Hicaz Uzzal 1  Suzidilara 1 
Hicazkar 16  Suzinak 21 
Hisar 6  Suzinak-ı nev 1 
Hisar Buselik 4  Şederaban 3 
Hümayun 1  Şehnaz 11 
Hüseyni 31  Şehnaz Buselik 2 
Hüseyni Aşiran 1  Şevk-efza 4 
Hüzzam 59  Şevk-u Tarab 1 
Isfahan 5  Tahir 2 
Karcığar 11  Tahir Buselik 1
 Kürdili Hicazkar 41  Uşşak 39
 Kürdi 1  Uşşak-Kürdi 1
 Mahur 15  Yegah 4
 Maye 2  Zavil 4
 Muhayyer 10  Zirgüleli Hicaz 6
 M.Kürdi 14 Toplam 633+31
 Kullanılan Makam Sayısı: 74 Adet
Not:+31 (2Ad) Kar-ı Natık’la ilgilidir.
 

Halen İstanbulda ikamet etmektedir...
Kilis'de doğduğu ev

"Sevgili Hocama, değerli hemşerime sağlık-mutluluk dilerken; en içten sevgi ve saygılarımla ellerinizden öpüyorum"

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2012, 21:11
YORUM EKLE
YORUMLAR
- 7 yıl Önce

İlimiz,Kilis'imiz için ve ülkemiz için en büyük değerlerden birisidir Değerli hocam... ne zaman buluşsak o güler yüzlü karşılaması ve sevgi dolu sözcükleri ile yaşamaya açılan pencerede hep iyimser havanın tenefüsü oluyor insana... sağlık arkdaşın olsun hocam..Ayten ablamada saygılar-sevgiler

ellerinizden öpüyorum hocam ve ayakta alkışlıyorum sizi....

SIRADAKİ HABER

banner566

banner554

banner558

banner141

banner557

banner568