Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler

Patlayıcı maddelerin satışının yapılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması konusunda Kilis Emniyet Müdürlğünden bildiri...

Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler

 Sağlık Bakanlığının ilgi (c) sayılı yazısında, oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan, çoğunlukla bayram, düğün ve eğlencelerde tüketimi artan maytap ve çatapat gibi klorat ve fosfor karışımı içeren piroteknik maddelerin özellikle küçük çocuklarda zehirlenmelere, yanıklara, kalıcı veya geçici görme ve işitme kaybına yol açabileceği belirtilmektedir.

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden alınan faks yazıda ise, çatapat tabir edilen ve içeriğinde fosfor ve fosfat gibi zehirli maddeler bulunan oyun ve eğlence aracı piroteknik maddelerin yutulması/yenmesi sonucu fakültelerine 2008-2010 yılları arasında intikal eden yaşları iki ile beş arası toplam on çocuktan üçünün multi organ yetmezliğinden ani ölümle hayatını kaybettiği, altı çocuğa canlı vericili karaciğer nakli yapılmasına rağmen bunlardan üçünün hayatını kaybettiği, birinin de müdahaleye gerek kalmaksızın taburcu edildiği, toplam altı çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmiştir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin ( c ) bendine istinaden İlimiz sınırları dahilinde Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satışını sadece piroteknik madde üreticileri,  1. grup perakende av bayileri ve 2. veya 3. grup piroteknik madde satış izni bulunanlar yapacaktır. Bunların dışında bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı gibi işyerlerinde oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satışının yapılamayacağı, bu tür maddeleri satmak isteyenlerin, en az 1. grup perakende av bayiliği belgesine sahip olması gerektiği ilgi (a) sayılı genelgede vurgulanmıştır.

87/12028 Karar Sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” ün 2. maddesinin  (B) bendinde oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler ile şenlik ve işaret fişekleri belirtilmiştir.

AMAÇ:

İlimizde oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satışını sadece piroteknik madde üreticileri,  1. grup perakende av bayileri ve 2. veya 3. grup piroteknik madde satış izni bulunanlarca yapılması, bunların dışında bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı gibi işyerlerinde oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satışının yapılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

KAPSAM 
  :
Havai Fişek Gösterileri ile Oyun ve Eğlence Aracı olan piroteknik maddelerin satışı yapılan Kilis İl Merkezi ve İlçelerini kapsamaktadır.

YASAL DAYANAK 
 :
5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 87/12028 Sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük ve İlgili genelgeler.

  İlimizde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacı ile;

1. Piroteknik (oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler, şenlik ve işaret fişekleri) maddelerin, bakkal, market, pastane, hırdavatçı, kırtasiye, oyuncakçı ve benzeri işyerlerinde satışı yasaklanmıştır. Bu tür maddelerin sadece 1. Grup perakende av malzemeleri satışı yapan bayilik belgesi bulunanlar tarafından 2. Veya 3. Grup piroteknik madde satış izni bulunanlar tarafından satışı yapılabilir.

2. Bu bayilerde oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı (Adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru saçan maytapları, İspanyol maytaplar vb.) maddeler 12 yaşından küçüklere satılamaz ve 12 yaşından küçükler bu maddeleri kullanamaz, ayrıca şenlik ve işaret fişekleri (şenlik, işaret, aydınlatma fişekleri ile veri işaret fişekleri, havai fişekler vb.) 18 yaşından küçüklere satılamaz.

3. Düğün, nişan, doğum günü ve benzeri kutlamalarda şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı için Kilis Valiliği Emniyet Müdürlüğüne bir iş günü önce müracaat ederek izin alınması gerekir.

4. Yetkili makamdan izin alarak havai fişek atacak kişiler, havai fişekleri kullanacağı yer ve kullanılacak miktarı göz önünde bulundurarak, yangın kovaları ile yeterince kum, ambulans, itfaiye bulundurulması havai fişeklerin kullanacağı alana görevliler haricindekilerin girmesini engelleyecek şekilde şerit ve bariyer gibi tecrit önlenmelerinin alınması, ateşleme işini yapacak olanların ayırt edilmelerini kolaylaştıracak reflektörlü ikaz yeleği, koruyucu gözlük ve başlık giymeleri sağlanacaktır.

5. Ateşleme işini yapacak olanların yönetmeliğe uygun, Valiliklerce verilmiş halen geçerli A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi, kullanılacak olan patlayıcı maddeleri alındığı yerden kullanılacağı yere götürebilmesi için taşıma izin belgesi, ateşleme işini yapacak olan belge sahibinin doğabilecek her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde sorumluluğu kabul ettiğine dair taahhütname, tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi şartı aranması sağlanacaktır.

6. Kolluk kuvvetlerince yapılacak tahkikat neticesinde sakınca görülmeyen yerler için patlayıcı madde kullanılmasına izin verilecektir.

7. Havai Fişek gösterileri 15 dakika içerisinde bitirilecek ve saat 22.30’dan sonra yapılmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2011, 23:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner566

banner554

banner558

banner141

banner557

banner568