Vekil Ebe / Hemşire alınacaktır.

Başvurular, Kilis Sağlık Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne yapılacaktır.

Vekil Ebe / Hemşire alınacaktır.

İlimiz Musabeyli İlçesi Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Sabanlı ve Kurtaran Sağlık Evine,Polateli İlçesi Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Bağarası Sağlık Evine ve Merkez  Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Güneşli Sağlık Evine  Başvurular 28 Eylül-4 Ekim 2011 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte  Kilis Sağlık Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne yapılmaktadır...

           
İlan edilen Sağlık Evine vekil ebelik için Sağlık Meslek Yüksek Okulu veya Sağlık Meslek Liselerinin Ebelik, hemşirelik bölümünden mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir.

Atama; Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/12/2006 tarih ve 241016 sayılı yazısına göre yapılacaktır. Buna göre;
"Müracaatta bulunanlardan, sağlık biriminin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere (ebe veya hemşire) atamada öncelik tanınması, o yerleşim yerinde ikamet eden ebe ve hemşirenin ilgili sağlık birimine aynı anda müracaatta bulunması halinde ebe olana atamada öncelik tanınması, ihtiyaçtan fazla müracaat olması halinde öncelik sırasına göre lisans mezunu, önlisans mezunu ve lise mezunu olmak üzere KPSS puanı yüksek olandan başlanarak alım yapılması, müracaat edenler arasında yeterli sayıda KPSS puanına sahip aday bulunmaması halinde ise diploma notu usulünün uygulanması” şeklindeyapılacaktır.
 
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
Atanmak istediği sağlık birimini belirtir dilekçe
Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği (18 yaşından küçükler için 657 sayılı Kanunun değişik 40.maddesinin ikinci fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği)
Diploma asılları veya noter onaylı örnekleri,diplomaların düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeler (Bu belgelerde diploma notu yok ise , diploma notunu gösterir belge eklenecektir).
Başvuru tarihinden en fazla bir ay önce Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı belgesi
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık raporu (Tek hekim raporu yeterli kabul edilecektir).
6 adet vesikalık resim
Mal bildirim beyannamesi (Doldurularak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir).
İkametgah belgesi
Varsa KPSS sonuç belgesi.

Dr.TUgay HAPPANİ

İl Sağlık Müdürü

 

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2011, 00:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner566

banner554

banner558

banner141

banner557

banner568