Amasya Üniversitesinde atama!

Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezine müdür ataması yapıldı.

Amasya Üniversitesinde atama!
Amasya Üniversitesine bağlı olarak 2014 yılında faaliyete geçirilen Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Yıldırım atandı. 

Dünyadaki bilimsel gelişme ve değişimleri, milli kalkınma hedeflerini dikkate alarak, temel ve uygulamalı bilimler ile teknolojik alandaki sorunları ortaya koymak, analiz etmek ve çözüm üretmek üzere araştırmalar yapmak, araştırma, geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, bilimsel çalışmalarında araştırmacılara yenilikçi, verimli ve işbirliğine dayanan laboratuvar imkânı sağlamak, bu çalışmaları nitelik ve nicelik yönünden artırmak amacıyla kurulan Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitenin diğer birimleri, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor.
Hedef: Üniversite- Kamu-Sanayi İşbirliğini Oluşturmak

Deneyimli ve uzman personeli, donanımlı ve nitelikli laboratuvar olanakları ile araştırıcıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını destekleyerek üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak misyonuyla yola çıkan Merkezi Araştırma Laboratuvarı, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları analiz ihtiyaçlarını doğruluk ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak hızla gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Amasya Üniversitesi BAP ve Avrupa Birliği gibi projeler oluşturularak ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretmeyi amaçlayan Merkezi Labaratuvar; ilimizin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamayı, özel sektör ve kamuya danışmanlık yapmayı, bölge potansiyelini ortaya çıkararak il, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir merkez olmayı kendine misyon edinmiştir.

Amacımız Bilimde Dünya Standartlarını Yakalamak

Merkezin deneyimli personelimizin bilgi ve tecrübeleri ile ileri teknolojiyi birleştirerek, bilimde daima yenilenmeyi ve gelişmeyi hedeflemektedir.  Bilimde dünya standartlarını yakalayabilmek için personelinin sürekli eğitimini ve bilgi birikimini sağlamayı, kullanılan cihazlar ve teknikler ile ilgili teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek hizmete sunma anlayışını benimsemiştir. Ülkemizde ve dünyada multidisipliner çalışmalara destek olarak uluslararası projelere ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini arttırmayı, araştırmalara destek olmayı,  bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı amaçlamaktadır. 

Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Resmi Gazetenin 17 Ağustos 2014 tarihli 29091 sayılı yönetmeliğine göre Amasya Üniversitesine  bağlı olarak kurulan Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Hakverdioğlu atandı.

Amasya Üniversitesinin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz Havzası ve Kuzey Afrika ülkeleri ile işbirliği içerisinde sosyal, kültürel, stratejik alanlarda ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları ise şöyle:

a) Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz Havzası ve Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin dünü, bugünü ve yarınını bilimsel olarak incelemek, tarihten gelen ortak değerlerimizi ortaya çıkarmak.
b) Ortak geçmişi olan ülkelerin ortak bir geleceğe de sahip olacağı tezinden hareketle söz konusu bölgelerde yaşayan ortak kültüre sahip insanların dil, kültür, tarih ve gelenekleri ile ilgili ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçların tatmini için çalışmak.
c) Ülkeler arasındaki muhtelif bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak ve çözüm önerileri oluşturmak.
ç) Etnik, dinî, kültürel gruplar arasında, anlayış ve barış yanlısı bir yaklaşımla entelektüel ve ahlakî dayanışmayı ilerletmek için çaba harcamak.
d) Zararlı düşüncelerden korunmak için milli politikalarımız doğrultusunda çalışmalar yapmak.
e) Ülkelerdeki kültürel çeşitliliği desteklemek, kültürler arası anlayış ve uyumun geliştirilmesi ve karşılıklı olarak zenginleştirilmesine katkı sağlamak.
f) Kültürel yapılar hakkında ihtiyaç duyulan doğru bilgiyi üretmek ve bilgi yığınları içinden ihtiyaç duyulduğu şekliyle öz ve anlaşılır olanları seçip analiz etmek.
g) Ortak sorunların çözümünde, alternatif öneri ve tavsiyeler yaparak, sürdürülebilir insanî gelişim, adalet ve demokratik prensiplerin yaygınlaşmasına yönelik bilimsel çözümler üretmek.
ğ) Ülkeler arasındaki dostane, yakın ve yapıcı ilişkilerin güçlendirilmesi, yaşanan coğrafyanın bir işbirliği, istikrar ve barış bölgesine dönüştürülmesine katkı sağlamak.
h) Uluslararası platformlarda ve dünya jeopolitiğinde ortak hareket ederek bu coğrafyadaki ülkelerin etkinliğinin artırılmasına yönelik projeler üretmek.
I)Üniversitelerin daha yakın bir diyalog içinde bulunmalarını sağlamak, ortak paydada buluşarak güç birliği içerisinde üretilen projelerle daha etkin sonuçlar alınmasını sağlamak.
i) Karşılıklı ilişkiler çerçevesinde üniversitelerde program yürüten Merkez temsilcilerinin daha yetkin bir eşgüdüm yürütmelerini gerçekleştirmek.
j) Ortak derece programları çerçevesinde sosyal bilimler alanında lisans ve lisansüstü eğitim programlarında öğrenci ve öğretim üyelerinin mübadelesine önayak olmak.
k) Merkezin görev alanına giren konularda Türkçe ve bölge dillerinde kitap ve periyodik yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek.
l) Bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv araştırma alanları, döküm gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak, bölge ülkeleriyle bu konuda işbirliği yapmak.
m) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası olmak üzere kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faaliyet düzenlemek.
n) Akademik alanda stratejik ortaklıklar kurulması için proje imkânlarını saptamak.
o) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan projelerin tespit edilmesine yardımcı olmak.
ö) Yurt içi ve yurt dışındaki diğer düşünce kuruluşları ile işbirliği yaparak, üniversitelerin bilgi ve tecrübelerinin paylaşımına katkıda bulunmak.
p) Somut işbirliği alanları belirleyerek, kısa ve orta vadede uygulanabilir yeni alanların ortaya çıkarılmasına önayak olmak.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2015, 09:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner566

banner554

banner558

banner141

banner557

banner568