Murathan Mungan Mersin Üniversitesinde

Haber: Mehmet (çeto) Tekkanat - Ceren Ari...

Murathan Mungan Mersin Üniversitesinde

  V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 


Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi'nin beşincisi Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongre; Yazar, Oyun Yazarı ve Şair Murathan MunganHacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Onur Bilge KulaViyana Üniversitesi'nden Prof. Dr. Francis Claudon'un yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı bilim insanını ağırlıyor. 

Çiftlikköy Kampüsü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 15 Ekim Çarşamba günü başladı. Kongrenin başlığı 'Yerel Bağlamlar, Küresel Yakınlıklar: Edebiyatta, Kültürde ve Sanatta Geçişler, Kopujşlar, Yenileşmeler' olarak belirlendi. Kongrenin açılışına, rektör yardımcımız Prof. Dr. Gürol Emekdaş, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gizir, kongreye bildiri sunacak öğretim elemanları ve üniversitemiz öğrencileri katıldı. 

Akademik Oda Orkestrası'nın açılışta verdiği mini konserle başlayan kongre açılışı, üniversitemizi tanıtan kısa bir film gösterimi ve ardından açılış konuşmalarıyla devam etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürol Emekdaş burada yaptığı konuşmada Mersin Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana dil bilimine önem veren bir eğitim kurumu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Emekdaş, üniversitemizde var olan İngilizceFransızca ve Almanca dil eğitiminin önümüzdeki yıllarda zenginleştirilerek yeni ve farklı dillerde eğitim verilmesi konusunda adımlar atılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sınırların kalktığı, küreselleşmenin arttığı günümüzde, toplumların sürekliliği ve kalıcılığının ancak kültür, dil, sanat ve sosyal yaşantıdaki farklıların temeline inilerek sağlanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Emekdaş, "Bilimin ana unsurlarından birisi, verilerin karşılaştırılmasıdır. Sizin yapmış olduğunuz çalışmayı başka verilerle karşılaştırılmazsanız o alandaki verilerinizin değerlendirmesinin bir önemi olmayacaktır. Dolayısıyla farklı diller arasındaki geçişlerin karşılaştırma suretiyle gündeme getirilmesi, kültürel sürdürülebilirliğin sağlanmasında son derece önemlidir" diye konuştu. Prof. Dr. Emekdaş, kongrenin hazırlanmasında başta Doç. Dr. Cemal Sakallı olmak üzere  tüm emeği geçenlere teşekkür ederken, başarılı bir kongre yapılması temennisinde bulundu. 

Daha sonra söz alan Prof. Dr. Murat Gizir, kongrenin, karşılaştırmalı edebiyat biliminin ülkemizde ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından dikkate değer olduğunu belirtti. "Kongrenin başlığı, sunulacak bildirilerin, tematik oturumlar ve yapılacak çalıştayların yerel ile küresel arasındaki ilişkileri çeşitli yönlerden irdeleyeceğini ve ulaşacağı sonuçlarla yerel özelliklerin küresel bağlamda anlaşılmasına katkıda bulanacağını göstermektedir" diyen Prof. Dr. Gizir, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cemal Sakallı ise karşılaştırmalı edebiyat biliminin kuruluşuyla ilgili bilgiler verdikten sonra üniversitemizde de Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nün kurulduğunu hatırlattı ve bu girişim destekleyen isimlere teşekkür etti. "Karşılaştırmalı edebiyat bilimi sınırlarda gezinen bir edebiyat bilimidir. Sınırların bilimidir. Ancak bu sınır siyasal ya da coğrafik sınır değil, dilin,i kültürün, bilincir, düşüncenin, beğeninin sınırıdır" diyen Doç. Dr. Sakallı, kongrenin tematik başlığı belirlenirken karşılaştırmalı edebiyat biliminin ilişkide bulunduğu tüm disiplinleri içine alan bir etkinlik olmasının amaçlandığını belirtti ve üniversitelerdeki çoğu disiplinin bu alana olası katkılarının ortaya çıkarılmak istendiğini ifade etti.  
Prof. Dr. Onur Bilge Kula'dan Edebiyat Üzerine Konferans 

Kongrenin açılış konferansı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Bilge Kula tarafından verildi. Aynı zamanda üniversitemiz kurucularından olan Prof. Dr. Kula, sunduğu "Türkiye'de Edebiyat Üretimi ve Edebiyat Bilimi" başlıklı konferansta edebiyatın bilimle ve sanatla olan ilişkisine değindikten sonra ülkemizde edebiyat üretimi ile ilgili 2013 yılına ilişkin bazı sayısal verileri aktardı. Yeni başlık kitap yayımı sayısının 2013 yılında, 47 bin 352, yetişkin edebiyat üretiminin ise 6776 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kula, bu rakamın dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti ve "Türkiye'de 6118 kitap yayımlayan yayıncı var. Yayıncı çeşitliliği bir ülkenin çoğulcu demokrasisinin tek güvencesidir. Çünkü ancak oradan çıkan kaynaklar, insanlarda çoğulcu, demokratik, eleştirel bir bilinç gelişiminde kullanılabilir. Bu sayı çok olumlu, fakat ne kadarı bağımsız yayınevi? Türkiye'nin yayın konusundaki en önemli sorunu bağımsız, güçlü yayınevi sayısının az olmasıdır" diye konuştu. 

Anadolu'da edebiyat üretiminin Homer'den başlayıp günümüz yazarlarına dek uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını ve tarihin her döneminde her yazınsal türde edebiyat üretildiğini ifade eden Prof. Dr. Kula, çok büyük bir edebiyat zenginliğinin üzerinde yaşadığımızın altını çizdi ve Türkiye'nin Türkiyelileşmesinin bu birikimin bilincine varılıp, buna uygun çoğulcu demokratik tavrın geliştirilmesiyle olanaklı olduğunu kaydetti.  

Türkiye'deki edebiyat dergiciliğine de konuşmasında yer veren Prof. Dr. Kula, ülkemizde görece canlı bir edebiyat dergiciliği olduğunu söyleyerek bu işin büyük bir özveriyle yapıldığı ve varlığını sürdürebildiğini belirtti. Prof. Dr. Kula, halk kütüphanelerinin, pek azı bu ismi hak etse de, Türkiye'deki yayım üretimini destekleyen kurumlar olduğu, edebiyat dergilerinin pek çoğunun halk kütüphaneleri olmadan varlığını sürdüremeyeceği yönünde görüş bildirdi. 

Türkiye'nin çok iyi bir yazarlar topluluğuna sahip olduğunun, kadın yazarların sayısının giderek arttığının ve bunun toplumun dengeli gelişimi açısından önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kula, edebiyatta okurlar ve okur görünümleri üzerine yaptığı bir alan araştırmasının sonuçlarını salondakilerle paylaştı. Türkiye genelinde bir kişinin ortalama 6 kitap okuduğunu ve ağırlıklı olarak edebiyat kitaplarının okunduğunu aktaran Prof. Dr. Kula şu bilgileri verdi: "Yazınsal tür içinde yüzde 90 roman okunuyor. Okurların yüzde 83'ü, kitabı satın alarak okuyor. Erzurum ve Erzincan, en çok kitap okuyan iki ilimiz, ancak okunan yayın türü bu illerde daha çok dinsel. Okur cinsiyeti bakımından kadınlar öne çıkıyor. Kitap başkenti, hem kitap basımı hem de okur bazında, İstanbul." 
Edebiyatta çeviri ve telif konularına da değinen Prof. Dr. Kula, son olarak Türkiye'de edebiyat biliminin durumu ile değerlendirmelerde bulundu. Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde kuramın son derece sınırlı olduğunu savunan Prof. Dr. Kula, edebiyat bölümlerinin kuram bakımından yetersiz olmasının insanları edebiyat tarihini ön plana çıkarmaya ittiğini söyledi. Edebiyat tarihinin, üretilmiş bilgiyi yeniden ürettiğini belirten Prof. Dr. Kula sözlerini şöyle tamamladı: "Edebiyat tarihinde üretilmiş bilgileri yeniden üreten bir araştırmacı, bilim adamı adını hak edemez. O ancak tekrarlamacıdır. Edebiyat tarihine sığınmayı insanların bırakması gerekir. Her şeyin tarihi tehlikelerle doludur. Tarih insanı bir takım kurgusal anlatıların tutsağı haline getirebilir. Bu edebiyat tarihi için de geçerlidir. Türkiye'de sosyolojide, tarihte olduğu gibi edebiyatta da yöntem milliyetçiliği başattır. Bunun aşılması gerekir. Bunu aşamayan bir bilimcinin Türk edebiyatının tüm çeşitliliğini beğeniyle ele alıp, bilimsel işlemden geçirip okurların edinimine sunabileceğini düşünmüyorum."

Açılışta ayrıca, kongrenin davetli konuşmacılarından Paris&Viyana Üniversitesi'nden Francis Claudon "Türkiye'den Esinlenmeler ve Avrupa Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi: Değişkenlik, Devingenlik, Melezlik" başlıklı bir konferans verdi. 

Kongrenin Onur Yazarı Murathan Mungan Oldu

Yazar, Oyun Yazarı ve Şair Murathan Mungan, kongrenin 'Onur Yazarı' olarak Mersin Üniversitesi'nin konuğu oldu. Mungan, kongre kapsamında 15 Ekim Çarşamba günü bir konferans verdi. Yoğun bir dinleyici kalabalığıyla gerçekleşen konferansta Mungan, edebiyat, şiir ve sanat üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Kongre kapsamında ayrıca bir sanat sergisi açıldı. Küratörlüğünün üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Doç. Veli Mert'in yaptığı sergi, sanatın bütünlüklü anlayışından hareketle oluşturuldu. 


www.yakamozyakut.com.tr Mersin / Mehmet (çeto) Tekkanat - Ceren ARİ
Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2014, 18:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner566

banner554

banner558

banner141

banner557

banner568