SGK'de yeni yapılandırma yürürlükte!

Kilis Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir AKKAŞ açıklamada bulundu...

SGK'de yeni yapılandırma yürürlükte!
Kilis Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü  Abdulkadir AKKAŞ yaptığı basın açıklamasında; 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırma işlemlerinin 01/10/2014 tarihi itibari ile başladığını;
Kapsama giren Kurumumuz alacaklarının türü ve dönemi 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,

-Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

- Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları,

- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,

- Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,
-5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları

ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, anılan Kanun kapsamında yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarını oluşturmaktadır.

Yukarıda bahsedilen kapsama giren borçları bulunan vatandaşlarımızın son günü beklemeden İl Müdürlüğümüze müracaat ederek varsa eksik belgelerini tamamlamaları ve yapılandırma başvurusunda bulunmalarının menfaatlerine olacağını; ayrıca vatandaşlarımızın www.sgk.gov.tr adresinden 2014-26 sayılı Genelgeye ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabileceklerini belirtmiştir.  


Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2014, 18:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner566

banner554

banner558

banner141

banner557

banner568